And since all men are sinners (3:9-20), and the gospel deals with the issue of sin and alienation from God (5:1-11), all men are freely offered the gospel irrespective of nationality, religion, sex, education, etc. 1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, 2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, 3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, 4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, … Romans 1:16-17 King James Version (KJV). Romans 1:16 Salvation comes to us through the Jewish people in our Lord Jesus Christ. Romans Road Tagalog. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. As by one man sin entered into the world, so by the justice of one are we justified (Romans 5:12, 13, 15, 18-19). Romans 16 Personal Greetings. 1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) Concerning his Son Jesus Christ our Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Footnotes. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). As Paul will make abundantly clear throughout the letter to the Romans, salvation is by faith alone (cf. Through Jesus Christ we have peace toward God, and to God we have access by faith into this grace, and we glory in the hope of the glory of God (Romans 5:1-2). Romans 1:16 The Righteous Shall Live by Faith 16 For d I am not ashamed of the gospel, for it is e the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew f first and also to g the Greek. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder ... Ministry Verse. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa … By Jesus Christ were we reconciled to God (Romans 5:10,11). 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Romans 3:21-31; 4:1-25). Romans 1 Greeting. The promised salvation message came historically to the Jew first, but by priority and privilege our obligation of love continues to bring the sweet message of … Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. English-Tagalog Bible. 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. 17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Romano 16:16-Mangagbatian kayo ng banal na halik. Faith in Christ. It was written to answer a specific problem … Personal Greetings Romans 16. 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.